บทความน่ารู้
ปริมาณเปรียบเทียบสารอาหาร
[2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 70632 คน
     ตาราง   แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

                  อาหาร

               (100 กรัม )

ค่าพลังงาน

(กิโลแคลอรี)

โปรตีน

( กรัม )

ไขมัน

( กรัม )

คาร์โบไฮเดรต

( กรัม )

เส้นใย

( กรัม )

     ประเภทแป้ง

     ก๋วยเตี๋ยว ( สุก )

     ข้าวเจ้าจากโรงสี ( สุก )

     ข้าวเหนียวขาว

     บะหมี่สำเร็จ ( แห้ง )

88

155

355

328

1.0

2.5

7.0

7.4

0

0.4

0.3

0.6

20.3

34.2

81.1

84.3

-

0.1

0

0.6

ประเภทเมล็ดผลิตภัณฑ์

      ถั่วลิสง ( ต้ม )

      ถั่วเหลืองแห้ง ( สุก )

      มะพร้าว ( น้ำกะทิ )

      วุ้นเส้น  ( ต้ม )

      316

      130

      259

        79

      14.4

      11.0

        4.6

           0

        26.3

          5.7

        28.2

          0.1

        11.4

        10.8

          1.7

        19.3

         1.3

         1.6

            0

            -

   ประเภทผัก

     ตำลึง ( ใบ )

     ผักคะน้า ( ใบและก้าน )

     มะละกอดิบ

     ผักบุ้งไทย ( ต้นแดง )

     มะเขือเทศ ( สุก )

     แครอท ( ต้มสุก )

28

35

26

30

20

56

4.1

3.0

1.0

3.2

1.2

0.8

0.4

0.4

0.1

0.9

0.3

0.5

4.2

6.8

6.2

2.2

4.2

12.8

1.0

1.2

0.9

1.3

0.7

0.8

      ประเภทผลไม้

           กล้วยน้ำว้า ( สุก )

           แตงโม ( เนื้อแดง )

           ฝรั่ง

          มะละกอ ( สุก )

          มะม่วง ( สุก )

          ส้มเขียวหวาน

          สับปะรด

100

21

51

45

62

44

47

1.2

0.6

0.9

0.5

0.6

0.6

0.7

0.3

0.2

0.1

0.1

0.3

0.2

0.3

26.1

4.9

11.6

11.8

15.9

9.9

11.6

0.6

0.2

6.0

0.5

0.5

0.2

0.5

ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

(100 กรัม )

ค่าพลังงาน

(กิโลแคลอรี)

โปรตีน

( กรัม )

ไขมัน

( กรัม )

คาร์โบไฮเดรต

( กรัม )

เส้นใย

( กรัม )

ประเภทเนื้อสัตว์และไข่

     เนื้อไก่

     เนื้อหมู ( ไม่มีมัน )

     ปลาทู

     ไข่ไก่

     ไข่เป็ด ไข่เค็ม ( สุก )

302

376

93

163

212

18.0

14.1

21.5

12.9

14.4

25.0

35.0

0.6

11.5

15.1

0

0

0.6

0.8

3.6

0

0

0

0

0

ประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม

     นมถั่วเหลือง ( ไม่หวาน )

     นมวัว

     ไอศกรีม ( ธรรมดา )

37

62

140

2.8

3.4

4.0

1.5

3.2

3.5

3.6

4.9

23.8

0.1

0

0

 ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

( 100 กรัม )

        แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม )

                                วิตามิน

 

แคลเซียม

 

ฟอสฟอรัส

 

เหล็ก

A

( IU )

B1

(มิลลิกรัม)

B2

(มิลลิกรัม)

C

(มิลลิกรัม)

ประเภทแป้ง

   ก๋วยเตี๋ยว

   ข้าวจากโรงสี(สุก)

   ข้าวเหนียวขาว

   บะหมี่สำเร็จ (แห้ง)

7

5

12

17

7

36

46

41

0.6

0.6

1.3

2.1

-

0

0

0

0

0.02

0.06

0.16

0

0.01

0.03

0.19

0

0

0

0

ประเภทเมล็ดผลิตภัณฑ์

  ถั่วลิสง (ต้ม)

  ถั่วเหลืองแห้ง (สุก)

  มะพร้าว (น้ำกะทิ)

  วุ้นเส้น (ต้ม)

45

73

11

12

178

179

132

4

1.5

2.7

1.4

0.8

25

30

0

-

0.56

0.21

0.05

0

0.12

0.09

0.02

0

5

0

1

0

ประเภทผัก

ตำลึง (ใบ)

ผักคะน้า(ใบและก้าน)

มะละกอดิบ

ผักบุ้งไทย(ต้นแดง)

มะเขือเทศ(สุก)

 แครอท (ต้มสุก)

126

230

38

30

7

70

30

56

20

45

30

2.5

4.6

2.0

0.3

1.2

0.6

2.51

18.075

-

25

-

842

9.455

0.17

0.10

0.02

0.08

0.06

0.03

0.13

0.13

0.13

0.09

0.04

0.03

48

93

40

-

23

6

ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

( 100 กรัม )

แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม )

วิตามิน

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

เหล็ก

A

( IU )

B1

(มิลลิกรัม)

B2

(มิลลิกรัม)

C

(มิลลิกรัม)

   ประเภทผลไม้

      กล้วยน้ำว้า(สุก)

      แตงโม (เนื้อแดง)

     ฝรั่ง

      มะละกอ (สุก)

      มะม่วง (สุก)

      ส้มเขียวหวาน

      สับปะรด

12

8

13

24

10

31

17

32

10

25

22

15

18

12

0.8

0.2

0.5

0.7

0.3

0.8

0.5

375

233

89

1,183

3,133

4,000

58

0.03

0.03

0.06

0.03

0.06

0.04

0.06

0.04

0.03

0.13

0.05

0.05

0.05

0.03

14

6

160

73

3

18

22

ประเภทเนื้อสัตว์และไข่

    เนื้อไก่

    เนื้อหมู (ไม่มีมัน)

    ปลาทู

    ไข่ไก่

    ไข่เป็ด ไข่เค็ม (สุก)

14

8

42

61

95

200

151

207

222

207

1.5

2.1

1.5

3.2

3.3

809

-

-

1,950

2,050

0.08

0.69

0.14

0.10

0.18

0.16

0.16

0.18

0.40

0.32

-

-

0

0

0

ประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม

นมถั่วเหลือง(ไม่หวาน)

 นมวัว

 ไอศกรีม (ธรรมดา)

18

118

120

36

99

110

1.2

0.1

0.1

50

141

75

0.05

0.04

0.05

0.02

0.16

0.20

0

1

0

ที่มา   สาธารณสุข , กระทรวง , กรมอนามัย . กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม ( กรุงเทพฯ, 2530 )

หมายเหตุ   เครื่องหมาย 0 ในตารางหมายถึง ปริมาณมีอยู่เพียงเล็กน้อย , - ในตารางหมายถึง ยังไม่มีการายงานหรือเป็นตัวเลขที่น่าสงสัย, IU คือ International  Unit,IU = mg

                             จากข้อมูลในตารางนักเรียนจะเห็นได้ว่า  ในปริมาณเท่ากัน  อาหารแต่ละชนิดจะให้ค่าพลังงานและสารอาหารเป็นปริมาณต่างกัน  กล่าวคือ  อาหารประเภทแป้งและเมล็ดบางชนิดให้ค่าพลังงานมากกว่าอาหารประเภทอื่น ๆ  ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์และประเภทเมล็ดบางชนิดให้โปรตีนมากกว่าประเภทอื่น  สำหรับอาหารประเภทผักและผลไม้ให้ค่าพลังงานน้อยที่สุด

                               นอกจากนี้ในอาหารแต่ละชนิดเรายังพบว่า  ไม่มีอาหารใดที่จะให้คุณค่าทางอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ร่างกายต้องการ  ดังนั้นในการกินอาหารควรเลือกกินอาหารหลาย ๆ อย่างสลับกันไป  เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ถ้าหากว่าเรากินอาหารเพียงน้อยชนิดอยู่เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารบางอย่างได้

                              ตามหลักโภชนาการ  อาหารที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพในแต่ละวันควรจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 50  โปรตีนร้อยละ 20  ไขมันร้อยละ 20  ผักและผลไม้ร้อยละ 10 จึงจะถือว่า  กินอาหารได้อย่างถูกสัดส่วน

ความสำคัญและแหล่งอาหารที่ให้แร่ธาตุบางชนิดที่ร่างกายต้องการ
วิตามิน
แหล่งอาหาร
ประโยชน์
อาการเมื่อขาดวิตามิน
A
ตับ ไข่แดง ผัก และผลไม้
บำรุงสายตา รักษาสุขภาพของผิวหนัง
ไม่สามารถมองเห็นได้ในที่สลัว นัยต์ตาแห้ง หรือตาอักเสบ
มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตาขาว
และตาดำ ผิวหนังแห้ง
D
นม ไข่ ตับ น้ำมันตับปลา
ช่วยให้ร่างการดูดแคลเซียมและฟอสฟอรัส
เพื่อให้สร้างกระดูก
เป็นโรคกระดูกอ่อน
E
ผักสีเขียวและไขมันจากพืช เช่น ข้าวโพด
เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ไม่เป็นหมัน
เป็นหมัน อาจทำให้แห้งได้
ทำให้เกิดโรคโลหิตจางในเด็ก
K
ผักและตับ
ช่วยให้เลือดเป็นลิ่มเร็ว
เลือดเป็นลิ่มช้า
B1
ข้าวซ้อมมือ ตับ ถั่ว ไข่ มันเทศ
บำรุงระบบประสาทและ
การทำงานของหัวใจ
เป็นโรคเหน็บชา เบื่ออาหาร
ไม่มีแรง
B2
ไข นม เนื้อ ปลา ถั่ว
ช่วยให้การเจริญเติบโตเป็นไปโดยปกติ
โรคปากนกกระจอก ผิวหนังแห้งและแตก
ลิ้นอักเสบ
B6
ตับ นม ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เนื้อ
ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร
และบำรุงผิวหนัง
มีอาการบวม คันตามผิวหนัง
ปวดตามมือตามเท้า ประสาทเสื่อม
B12
ตับ ไข่ เนื้อปลา
จำเป็นสำหรับสร้างเม็ดเลือดแดงและ
ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็ก
โลหิตจาง เจ็บลิ้น เจ็บปาก
เส้นประสาทไขสันหลังเสื่อมสภาพ
C
ผลไม้จำพวกส้ม มะละกอ มะเขือเทศ
รักษาสุขภาพฟันและเหงือก ทำให้หลอดเลือดแข็งแรง
และร่างการมีภูมิคุ้มกันโรค
เลือดออกตามไรฟัน เส้นเลือดเปราะ
เป็นหวัดได้ง่าย

 

ตารางแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารบางอย่างที่คนไทยวัยต่างๆต้องการในหนึ่งวัน
แร่ธาตุ
ความสำคัญ
แหล่งอาหาร
แคลเซียม
เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของหัวใจ
ระบบสาทและกล้ามเนื้อ เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือด
นม เนื้อ ไข่ และพืชต่างๆ
ปลาที่กินได้ทั้งกระดูก
ฟอสฟอรัส
ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน การดูดซึมของคาร์โบไฮเดรต
การสร้างเซลล์สมองและประสาท
นม เนื้อ ไข่พืชต่างๆ
เหล็ก
เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดและเฮโมโกลบิน
ตับ เนื้อวัว ผักสีเขียว ไข่แดง
ไอโอดีน
ช่วยในการเจริญเติบโตและรักษาโรคคอพอก
อาหารทะเล และเกลือสมุทร
โซเดียม
รักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่
เกลือ
แมกนีเซียม
ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาท
เนื้อวัว นม
กำมะถัน
จำเป็นสำหรับการสร้างโปรตีนในร่างกาย
ไข่ เนื้อสัตว์ นม


 

ตารางแสดงส่วนประกอบของอาหารและค่าพลังงานอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม
ประเภท
อายุ(ปี)
น้ำหนัก(กก)
พลังงาน(Kcal)
โปรตีน(g)
แคลเซียม
เหล็ก
A
B1
B2
C
เด็ก
7-9
20
1900
24
50
4
1.4
0.8
1.0
20
10-12
25
2300
32
60
8
1.9
0.9
1.3
30
เด็กชาย
13-15
36
2800
40
70
11
2.4
1.1
1.5
30
16-19
50
3300
45
60
11
2.4
1.1
1.5
30
เด็กหญิง
13-15
38
2355
38
60
16
2.4
0.9
1.3
30
16-19
46
2200
37
50
16
2.5
0.9
1.2
30
ชาย
20-29
54
2550
54
50
6
2.5
1.0
1.4
30
30-39
2450
54
50
6
2.5
1.0
1.4
30
40-49
2350
54
50
6
2.5
0.9
1.3
30
50-59
2200
54
50
6
2.5
0.8
1.1
30
60-69
2000
54
50
6
2.5
0.8
1.1
30
70+
1750
54
50
6
2.5
0.7
1.0
30
หญิง
20-29
47
1800
47
40
16
2.5
0.7
1.0
30
30-39
1700
47
40
16
2.5
0.7
0.9
30
40-49
1650
47
40
16
2.5
0.7
0.9
30
50-59
1550
47
40
6
2.5
0.6
0.8
30
60-69
1450
47
40
6
2.5
0.6
0.8
30
70+
1250
47
40
6
2.5
0.6
0.7
30
หญิงมีครรภ์
+200
+20
100
26
2.5
0.8
1.1
50
หญิงให้นมบุตร
+1000
+40
120
26
4.0
1.1
1.5
50
IUคือ International Unit 1 IU=0.3/100 mg
*สาธารณสุข,กระทรวง,กรมอนามัย,กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยส่วนที่กินได้ 100 กรัม
**หมายถึงมีเพียงเล็กน้อย
- หมายถึงไม่มีการรายงานหรือเป็นตัวเลขที่น่าสงสัย

อาหาร
ค่าพลังงาน
โปรตีน(g)
ไขมัน(g)
คาร์โบไฮเดรต(g)
เส้นใย(g)
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
A(IU)
B1(mg)
B2(mg)
C(mg)
ประเภทแป้ง
ก๋วยเตี๋ยวสุก
88
1
0
20.3
-
7
7
0.6
-
**
**
0
ข้าวเจ้า,โรงสี,สุก
155
2.5
0.4
34.2
0.1
5
36
0.6
0
0.02
0.01
0
ข้าวเหนียวขาว
355
7
0.3
81.1
0
12
46
1.3
0
0.06
0.03
0
ประเภทเมล็ด
และผลิตภัณฑ์
ถั่วลิสง(ต้ม)
316
14.4
26.3
11.4
1.3
45
178
1.5
25
0.56
0.12
5
ถั่วเหลือง
130
11
5.7
10.8
1.6
73
179
2.7
30
0.21
0.09
0
มะพร้าว
(น้ำกระทิ)
259
4.6
28.2
1.7
0
11
132
1.4
0
0.05
0.02
1
ประเภทผัก
ตำลึง
28
4.1
0.4
4.2
1
126
30
4.6
18075
0.17
0.13
48
ผักคะน้า
35
3
0.4
6.8
1.2
230
56
2
-
0.1
0.13
93
มะละกอดิบ
26
1
0.1
6.2
0.9
38
20
0.3
25
0.02
0.03
40
ผักบุ้งไทย
(ต้นแดง)
30
3.2
0.9
2.2
1.3
30
45
1.2
-
0.08
0.09
-
มะเขือเทศ(สุก)
20
1.2
0.3
4.2
0.7
7
30
0.6
842
0.06
0.04
23
ประเภทผลไม้
กล้วยน้ำว้า(สุก)
100
1.2
0.3
26.1
0.6
12
32
0.8
375
0.03
0.04
14
แตงโม
21
0.6
0.2
4.9
0.2
8
10
0.2
233
0.03
0.03
6
ฝรั่ง
51
0.9
0.1
11.6
6.0
13
25
0.5
89
0.06
0.13
160
มะละกอ(สุก)
45
0.5
0.1
11.8
0.5
24
22
0.7
1183
0.03
0.05
73
มะม่วง(สุก)
62
0.6
0.3
15.9
0.5
10
15
0.3
3133
0.06
0.05
36
ส้มเขียวหวาน
44
0.6
0.2
9.9
0.2
31
18
0.8
4000
0.04
0.05
18
สับปะรด
47
0.7
0.3
11.6
0.5
17
12
0.5
58
0.06
0.03
22
ประเภทเนื้อสัตว์
เนื้อ ไก่
302
18
25
0
0
14
200
1.5
809
0.08
0.16
-
เนื้อหมูไม่มีมัน
376
14.1
35
0
0
8
151
2.1
-
0.69
0.16
-
ปลาทู
93
21.5
0.6
0.6
0
42
207
1.5
-
0.14
0.18
0
ไข่ไก่
163
12.9
11.5
0.8
0
61
222
3.2
1950
0.10
0.40
0
นมถั่วเหลือง
(ไม่หวาน)
37
2.8
1.5
3.6
0.1
18
36
1.2
50
0.05
0.02
0
นมวัว
62
3.4
3.2
4.9
0
118
99
0.1
141
0.04
0.16
1
กิจกรรม
พลังงานที่ใช้(Kcal)
พลังงานที่ใช้(Kcal)
ชาย
หญิง
นอนหลับ
1.05
0.97
นั่งพัก อ่านหนังสือ
1.26
1.16
นั่งเขียนหนังสือ
1.47
1.36
ขับรถ
2.42
2.23
เย็บผ้าโดยจักรเย็บผ้า
2.63
2.43
ล้างจาน ปัดฝุ่น
2.84
2.62
อาบน้ำแปลงฟัน
3.05
2.81
ล้างรถ
3.68
3.40
ถูพื้น เลื่อยไม้
3.89
3.59
ทำความสะอาดล้างหน้าต่าง
ตีปิงปอง
4.2
3.88
ว่ายน้ำ
4.73
4.37
เล่นเทนนิส
6.3
5.82
ขุดดิน ยกน้ำหนัก
7.35
6.79
เล่นบาส ฟุตบอล
7.88
7.28
ชกมวย ว่ายน้ำอย่างเร็ว
9.45
8.73
ปีนทางชัน ขรุขระ
10.5
9.70
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 บทความน่ารู้
- การใช้เส้นใยในการล้างพิษ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- คลอโรฟิลด์กับการดูดซึม [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- น้ำมะนาวร้อน ดื่มดีช่วยล้างพิษ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ผลของโสมต่อร่างกาย [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ทายนิสัย จากกาแฟ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ผมสวยด้วยกาแฟ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ขมเป็นยา! ผลวิจัยชี้ กาแฟอาจช่วยให้อายุยืนยาวได้ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- มาเรียนรู้วิธีช่วยลดอาการติดกาแฟแบบง่าย ๆ กันดีกว่า [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- 6 โรคที่ตามมา หากต้องอยู่ในรถนาน ๆ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- กินอย่างไร ไม่ให้ขาดวิตามิน [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอดค่ะ:h::h::h::r::r::hh::hh::^_^::R::R::R:
ชื่อ : โบว์    วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 09:53 น.
IP : 180.180.211.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู่ด้านโภชนาการ:-_-:
ชื่อ : โสม   E-mail : sooooom_1988@hotmail.com    วันที่ : 11 มกราคม 2556 10:20 น.
IP : 118.173.51.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ได้ความรู้มากเลยค่ะ:-_-::-_-:
ชื่อ : ปัทมวรรณ   E-mail : p.pattamawan@hotmail.com    วันที่ : 21 พฤษภาคม 2556 13:48 น.
IP : 180.183.60.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
ชื่อ : นัฐ แซ่หลี่    วันที่ : 22 มิถุนายน 2559 14:11 น.
IP : 171.97.111.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

yeezy boost


michael kors outlet clearance


coach outlet store


birkenstock outlet store


red bottoms


michael kors outlet canada


ralph lauren


ralph lauren sale clearance uk


michael kors outlet store


birkenstocks


pandora charms outlet


ugg outlet


discount oakley sunglasses


cheap ugg boots


michael kors outlet clearance


kate spade handbags


adidas nmd runner


moncler jackets


ugg boots


longchamp sale


christian louboutin shoes


christian louboutin sale


adidas ultra boost


cheap jordans for sale


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses outlet


ralph lauren sale


air jordan shoes


coach outlet online


nike sneakers


nmd adidas


christian louboutin sale


moncler outlet online


yeezy shoes


mbt


canada goose jackets uk


birkenstock outlet


cheap jordan shoes


ugg on sale


canada goose coats


moncler outlet online


moncler jackets


supreme clothing


moncler coats


ray bans


nike outlet store


longchamp


air max


louis vuitton factory outlet


coach outlet online


michael kors bags


michael kors outlet online


pandora charms outlet


valentino outlet


superdry sale


coach factory outlet online


birkin handbags


ralph lauren outlet online


michael kors


ray ban glasses


canada goose parka


mlb jerseys


discount oakley sunglasses


canada goose jackets


ralph lauren uk


ray bans


ray ban sunglasses discount


canada goose outlet


ugg sale


longchamp bags


caterpillar boots


uggs outlet


louis vuitton outlet store


adidas yeezy boost


cheap nfl jerseys wholesale


michael kors outlet canada


pandora charms sale clearance


cheap air jordans


pandora outlet


nfl jerseys wholesale


longchamps


tory burch shoes


canada goose sale


mulberry


burberry uk


coach outlet canada


gucci outlet online


michael kors


cheap jordan shoes


nike outlet store


coach outlet store online


coach purses


michael kors outlet online


ugg


michael kors outlet online


pandora charms sale clearance


ugg shoes


ugg outlet online


yeezy shoes


ray ban sunglasses cheap


louis vuitton outlet online


beats wireless headphones


cheap ray ban sunglasses


kate spade outlet online


adidas outlet store


kate spade outlet


pandora jewelry


coach outlet online


uggs outlet


kate spade outlet online


nfl jerseys


coach factory outlet online


superdry outlet


ralph lauren uk


coach outlet online


pandora


hermes bags


nike cortez classic


michael kors outlet store


cheap ray ban sunglasses


pandora jewelry store


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


nike sneakers


michael kors handbags outlet


canada goose


coach handbags outlet


yeezy boost 350


uggs outlet


ugg boots


uggs outlet


canada goose


pandora charms


cheap ugg boots


pandora charms outlet


toms outlet


tory burch outlet online


canada goose jackets


retro 11


kate spade handbags


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


ralph lauren


adidas superstar shoes


michael kors outlet online


toms


pandora jewelry outlet


polo ralph lauren outlet


mulberry uk


beats headphones


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


coach factory outlet


coach outlet store


yeezy boost 350


nfl jerseys cheap


adidas yeezy boost


mlb jerseys whgolesale


mlb jerseys


moncler outlet online


ralph lauren sale


michael kors


coach factory outlet online


adidas nmd r1


coach outlet online


moncler


adidas nmd runner


louis vuitton outlet online


toms outlet


adidas store


coach factory outlet online


kate spade outlet


cheap jordan shoes


nike outlet store online


michael kors outlet clearance


ugg boots outlet


hermes bags


michael kors outlet store


coach outlet online


ralph lauren outlet


michael kors uk


canada goose jackets


michael kors bags


birkenstock outlet


north face jackets


coach outlet online


birkenstock shoes


coach factory outlet online


ralph lauren outlet online


uggs outlet


jordans


polo ralph lauren outlet online


adidas sneakers


yeezy boost


birkenstock uk


red bottom heels


canada goose jackets


coach outlet store online


ugg boots


coach factory outlet online


louboutin outlet


ray ban glasses


pandora charms


canada goose clothing


ralph lauren outlet online


mulberry handbags


ugg boots


ugg outlet


coach outlet online


coach factory outlet online


cheap jerseys


coach factory outlet online


the north face outlet


coach outlet online


toms


michael kors


timberland outlet store


birkenstock shoes


pandora uk


adidas outlet store


hermes bag


ugg boots women


nike huarache shoes


longchamp handbags


pandora jewelry outlet


michael kors outlet store


canada goose jackets


adidas nmd runner


polo ralph lauren


ralph lauren outlet


adidas nmd r1


kate spade outlet online


ray ban sunglasses outlet


ralph lauren sale clearance uk


coach outlet online


nike outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


canada goose coats


ray ban sunglasses sale


supreme london


mlb jerseys


toms


pandora charms


cheap ugg sale


ugg boots


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet


canada goose jackets


pandora charms sale clearance


adidas yeezy boost 350


coach outlet store


air jordan retro


longchamp bags


fitflop sandals


yeezy shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms sale clearance


coach outlet online


coach outlet online


adidas nmd r1


ralph lauren


burberry handbags


mulberry outlet uk


coach factory outlet


oakley sunglasses outlet


canada goose jacket


christian louboutin shoes


louboutin outlet


valentino


ugg outlet online


burberry outlet online


hermes outlet


cheap ray ban sunglasses


red bottom


harden vol 1


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


uggs outlet


ralph lauren sale


coach factory outlet


coach factory outlet online


coach outlet online


burberry outlet


burberry outlet


fitflops sale clearance


ugg outlet


nike outlet


kate spade handbags


adidas outlet online


cheap uggs


coach outlet store online


coach outlet online


pandora charms outlet


pandora charms sale


polo ralph lauren outlet


bottes ugg


uggs outlet


pandora jewelry


ugg slippers


yeezy boost 350


ugg boots


coach factory outlet online


adidas outlet online


cheap uggs


coach outlet online


coach factory outlet


nike shoes


birkenstock


cheap ugg boots


ugg boots outlet


ugg canada


coach outlet store online clearance


nike air max 2018


moncler pas cher


michael kors outlet store


louboutin shoes


canada goose coats


cheap ugg boots


uggs outlet


canada goose outlet


oakley sunglasses outlet


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


ray bans


coach outlet canada


uggs on sale


ugg boots outlet


harden shoes


cheap nike shoes


uggs outlet


coach factory outlet online


uggs


adidas yeezy shoes


2017.9.4yangping

ชื่อ : yangping555   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 14:35 น.
IP : 98.126.11.XXX

ความคิดเห็นที่ 6

ugg boots


louboutin shoes


coach outlet online


michael kors outlet store


jordan shoes


ugg outlet store


michael kors outlet


ugg outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet


canada goose coats


coach outlet


moncler outlet


canada goose clothing


ugg boots for women


hermes handbags


michael kors canada


moncler coats


canada goose sale


moncler outlet


uggs canada


pandora charms


uggs on sale


ugg boots outlet


canada goose coats


coach outlet


ralph lauren sale clearance


canada goose jackets


pandora charms


ralph lauren outlet


cheap jordans


christian louboutin outlet


valentino shoes


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach factory outlet


louis vuitton outlet


ugg shoes


pandora outlet


michael kors outlet store


longchamp handbags


kate spade handbag


canada goose sale


michael kors handbags


coach outlet store online clearances


jordan shoes


canada goose jackets


michael kors outlet


louis vuitton outlet store


coach outlet


ugg outlet


birkenstock sandals


ugg outlet


adidas shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


nike air max


adidas yeezy


louboutin shoes


mulberry bags


ugg shoes


birkenstock sandals


canada goose outlet


hermes handbags


ralph lauren outlet


ugg outlet


ugg boots


rayban


kate spade outlet store


coach factory outlet


pandora charms sale


north face outlet


christian louboutin outlet


ugg outlet store


timberland boots


ralph lauren sale clearance


coach outlet


moncler outlet


nike outlet online


nike shoes


canada goose


north face jackets


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


pandora charms


canada goose


adidas yeezy


cheap jordans


nmd adidas


uggs clearance


adidas nmd


canada goose clothing


canada goose jackets


coach outlet online


coach outlet


michael kors outlet


michael kors factory outlet


canada goose


ray ban sunglasses


longchamp uk


cheap mlb jerseys


salvatore ferragamo shoes


nike store


coach outlet store


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


tory burch outlet


coach factory outlet


moncler


ugg outlet


polo ralph lauren outlet online


burberry outlet


birkenstocks


ralph lauren outlet


cat boots


yeezy boost


air max 2017


pandora


jordan retro


michael kors outlet clearance


james harden shoes


coach outlet


michael kors outlet


adidas outlet


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


salvatore ferragamo


ugg boots


mulberry outlet


north face jackets


pandora charms sale


coach outlet


coach factory outlet


nike huarache


nfl jerseys wholesale


burberry outlet


toms outlet


air jordans


hermes bags


pandora jewelry


valentino shoes outlet


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry sale


ugg outlet


coach factory outlet


nike shoes


cheap uggs


longchamp bags


coach factory outlet


coach factory outlet


ray ban sunglasses discount


fred perry


kate spade


polo ralph lauren outlet online


kate spade


adidas shoes


ugg boots on sale


ray ban sunglasses


michael kors handbags


louis vuitton outlet store


ralph lauren uk


coach outlet


coach canada


ralph lauren uk


adidas yeezy boost


michael kors outlet


yeezy boost


canada goose outlet


uggs


pandora charms


polo ralph lauren outlet online


cheap ray bans


canada goose sale


burberry outlet canada


michael kors outlet


coach factory outlet


adidas shoes


oakley sunglasses


ugg outlet online


ugg boots


ugg outlet


coach factorty outlet


ugg outlet


kate spade outlet


canada goose coats


polo ralph lauren


coach factory outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


nike outlet store


coach outlet


coach factory outlet online


ugg outlet


ugg boots


toms shoes outlet


ugg outlet


cheap jordans for sale


nike shoes


cheap jordan shoes


cheap mlb jerseys


ugg


ugg sale


ralph lauren outlet online


jordan retro 11


coach outlet store online


uggs on sale


coach factory outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet online


north face outlet


cheap ray bans


red bottoms


longchamp uk


discount ray ban sunglasses


ugg boots canada


christian louboutin


michael kors handbags


ugg boots


ralph lauren outlet


ferragamo outlet


ugg outlet


ralph lauren outlet


ralph lauren outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


coach outlet


coach factorty outlet


coach outlet store


toms outlet


cheap nfl jerseys


timberland outlet


christian louboutin outlet


cheap uggs


cheap ugg boots


adidas outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


polo ralph lauren


ralph lauren outlet


pandora outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet


coach bags


louis vuitton


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet


nmd adidas


oakley sunglasses


toms shoes


fred perry polo


christian louboutin outlet


moncler outlet


kate spade handbags


coach outlet


cheap jordans free shipping


cheap ray ban sunglasses


coach outlet


michael kors outlet


ferragamo shoes


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


ugg ustralia


ugg outlet


ralph lauren outlet


mulberry handbags


pandora jewelry


ugg uk


louboutin shoes


christian louboutin


cheap uggs


michael kors handbags


canada goose uk


cheap uggs


coach handbags


michael kors outlet online


polo ralph lauren


louis vuitton outlet online


ugg boots


cheap uggs


adidas yeezy


nike cortez


cheap ugg boots


ugg boots


pandora jewelry


moncler outlet


pandora jewelry outlet


coach outlet


ralph lauren outlet online


coach factory outlet


michael kors outlet


coach outlet


moncler jackets outlet


ugg boots


ralph lauren outlet


cheap jerseys from china


pandora jewelry


ugg sale


superdry uk


ugg ustralia


coach canada


birkenstocks


ray ban sunglasses


cheap jordans


canada goose outlet


coach outlet


coach outlet


canadian goose


mulberry uk


ugg outlet


coach outlet store


moncler jackets


canada goose jackets


michael kors outlet


cheap jordans


fitflops sale


nike air max


ray ban sunglasses


pandora jewelry


ray ban sunglasses discount


mlb jerseys cheap


michael kors outlet


polo outlet


louis vuitton outlet


cheap jerseys


ray ban sunglasses


air max 2018


cheap jordans


canada goose outlet


polo ralph lauren


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


air jordans


ugg boots


ugg boots


uggs outlet


adidas yeezy boost


moncler jackets


hermens bags


coach outlet


pandora outlet


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


moncler jackets


moncler jackets


nmd shoes


ralph lauren uk


pandora charms sale clearance


jordans


oakley sunglasses


hermes outlet


ralph lauren outlet online


air jordan shoes


canada goose outlet


coach outlet


yeezy boost 350


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet store


oakley sunglasses


ultra boost


coach factory outlet


coach outlet


adidas nmd


north face outlet online


cheap ray ban sunglasses


fitflops


uggs clearance


coach outlet


canada goose sale


burberry outlet


canada goose jackets


cheap oakley sunglasses


toms outlet


cheap uggs


ugg boots


red bottoms shoes


canada goose outlet


michael kors outlet


ugg sandals


ralph lauren uk


canada goose


hermes handbags


ugg boots on sale


moncler outlet


gucci outlet


ugg outlet


ray ban sunglasses


ugg australia


harden vol 1


burberry outlet


burberry outlet store


adidas outlet


ugg australia


supreme clothing


canada goose outlet


canada goose jackets


longchamp handbags


hermes birkin


michael kors uk


uggs


ugg boots


the north face


toms shoes


moncler uk


yeezy boost


ugg sandals


polo outlet


coach outlet store


superdry


ugg outlet


nike outlet


nike outlet


burberry


pandora jewelry


polo ralph lauren outlet


air jordan shoes


michael kors outlet


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


moncler


kate spade outlet


louis vuitton outlet


canada goose outlet


michael kors canada


burberry outlet


ugg outlet store


yeezy 350 boost


pandora uk


canada goose jackets


ralph lauren outlet


canada goose outlet


red bottom shoes


kate spade bags


ray ban sunglasses


ugg slippers


cheap jordans


adidas shoes


mbt shoes


mbt shoes


adidas superstar


longchamp outlet


canada goose jackets


canada goose sale


canada goose


adidas superstar


nike shoes for men


christian louboutin


doudoune moncler


adidas nmd


coach outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


2017.10.16yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 14 ตุลาคม 2560 09:17 น.
IP : 69.167.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

ugg boots


louboutin shoes


coach outlet online


michael kors outlet store


jordan shoes


ugg outlet store


michael kors outlet


ugg outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet


canada goose coats


coach outlet


moncler outlet


canada goose clothing


ugg boots for women


hermes handbags


michael kors canada


moncler coats


canada goose sale


moncler outlet


uggs canada


pandora charms


uggs on sale


ugg boots outlet


canada goose coats


coach outlet


ralph lauren sale clearance


canada goose jackets


pandora charms


ralph lauren outlet


cheap jordans


christian louboutin outlet


valentino shoes


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach factory outlet


louis vuitton outlet


ugg shoes


pandora outlet


michael kors outlet store


longchamp handbags


kate spade handbag


canada goose sale


michael kors handbags


coach outlet store online clearances


jordan shoes


canada goose jackets


michael kors outlet


louis vuitton outlet store


coach outlet


ugg outlet


birkenstock sandals


ugg outlet


adidas shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


nike air max


adidas yeezy


louboutin shoes


mulberry bags


ugg shoes


birkenstock sandals


canada goose outlet


hermes handbags


ralph lauren outlet


ugg outlet


ugg boots


rayban


kate spade outlet store


coach factory outlet


pandora charms sale


north face outlet


christian louboutin outlet


ugg outlet store


timberland boots


ralph lauren sale clearance


coach outlet


moncler outlet


nike outlet online


nike shoes


canada goose


north face jackets


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


pandora charms


canada goose


adidas yeezy


cheap jordans


nmd adidas


uggs clearance


adidas nmd


canada goose clothing


canada goose jackets


coach outlet online


coach outlet


michael kors outlet


michael kors factory outlet


canada goose


ray ban sunglasses


longchamp uk


cheap mlb jerseys


salvatore ferragamo shoes


nike store


coach outlet store


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


tory burch outlet


coach factory outlet


moncler


ugg outlet


polo ralph lauren outlet online


burberry outlet


birkenstocks


ralph lauren outlet


cat boots


yeezy boost


air max 2017


pandora


jordan retro


michael kors outlet clearance


james harden shoes


coach outlet


michael kors outlet


adidas outlet


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


salvatore ferragamo


ugg boots


mulberry outlet


north face jackets


pandora charms sale


coach outlet


coach factory outlet


nike huarache


nfl jerseys wholesale


burberry outlet


toms outlet


air jordans


hermes bags


pandora jewelry


valentino shoes outlet


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry sale


ugg outlet


coach factory outlet


nike shoes


cheap uggs


longchamp bags


coach factory outlet


coach factory outlet


ray ban sunglasses discount


fred perry


kate spade


polo ralph lauren outlet online


kate spade


adidas shoes


ugg boots on sale


ray ban sunglasses


michael kors handbags


louis vuitton outlet store


ralph lauren uk


coach outlet


coach canada


ralph lauren uk


adidas yeezy boost


michael kors outlet


yeezy boost


canada goose outlet


uggs


pandora charms


polo ralph lauren outlet online


cheap ray bans


canada goose sale


burberry outlet canada


michael kors outlet


coach factory outlet


adidas shoes


oakley sunglasses


ugg outlet online


ugg boots


ugg outlet


coach factorty outlet


ugg outlet


kate spade outlet


canada goose coats


polo ralph lauren


coach factory outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


nike outlet store


coach outlet


coach factory outlet online


ugg outlet


ugg boots


toms shoes outlet


ugg outlet


cheap jordans for sale


nike shoes


cheap jordan shoes


cheap mlb jerseys


ugg


ugg sale


ralph lauren outlet online


jordan retro 11


coach outlet store online


uggs on sale


coach factory outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet online


north face outlet


cheap ray bans


red bottoms


longchamp uk


discount ray ban sunglasses


ugg boots canada


christian louboutin


michael kors handbags


ugg boots


ralph lauren outlet


ferragamo outlet


ugg outlet


ralph lauren outlet


ralph lauren outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


coach outlet


coach factorty outlet


coach outlet store


toms outlet


cheap nfl jerseys


timberland outlet


christian louboutin outlet


cheap uggs


cheap ugg boots


adidas outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


polo ralph lauren


ralph lauren outlet


pandora outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet


coach bags


louis vuitton


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet


nmd adidas


oakley sunglasses


toms shoes


fred perry polo


christian louboutin outlet


moncler outlet


kate spade handbags


coach outlet


cheap jordans free shipping


cheap ray ban sunglasses


coach outlet


michael kors outlet


ferragamo shoes


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


ugg ustralia


ugg outlet


ralph lauren outlet


mulberry handbags


pandora jewelry


ugg uk


louboutin shoes


christian louboutin


cheap uggs


michael kors handbags


canada goose uk


cheap uggs


coach handbags


michael kors outlet online


polo ralph lauren


louis vuitton outlet online


ugg boots


cheap uggs


adidas yeezy


nike cortez


cheap ugg boots


ugg boots


pandora jewelry


moncler outlet


pandora jewelry outlet


coach outlet


ralph lauren outlet online


coach factory outlet


michael kors outlet


coach outlet


moncler jackets outlet


ugg boots


ralph lauren outlet


cheap jerseys from china


pandora jewelry


ugg sale


superdry uk


ugg ustralia


coach canada


birkenstocks


ray ban sunglasses


cheap jordans


canada goose outlet


coach outlet


coach outlet


canadian goose


mulberry uk


ugg outlet


coach outlet store


moncler jackets


canada goose jackets


michael kors outlet


cheap jordans


fitflops sale


nike air max


ray ban sunglasses


pandora jewelry


ray ban sunglasses discount


mlb jerseys cheap


michael kors outlet


polo outlet


louis vuitton outlet


cheap jerseys


ray ban sunglasses


air max 2018


cheap jordans


canada goose outlet


polo ralph lauren


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


air jordans


ugg boots


ugg boots


uggs outlet


adidas yeezy boost


moncler jackets


hermens bags


coach outlet


pandora outlet


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


moncler jackets


moncler jackets


nmd shoes


ralph lauren uk


pandora charms sale clearance


jordans


oakley sunglasses


hermes outlet


ralph lauren outlet online


air jordan shoes


canada goose outlet


coach outlet


yeezy boost 350


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet store


oakley sunglasses


ultra boost


coach factory outlet


coach outlet


adidas nmd


north face outlet online


cheap ray ban sunglasses


fitflops


uggs clearance


coach outlet


canada goose sale


burberry outlet


canada goose jackets


cheap oakley sunglasses


toms outlet


cheap uggs


ugg boots


red bottoms shoes


canada goose outlet


michael kors outlet


ugg sandals


ralph lauren uk


canada goose


hermes handbags


ugg boots on sale


moncler outlet


gucci outlet


ugg outlet


ray ban sunglasses


ugg australia


harden vol 1


burberry outlet


burberry outlet store


adidas outlet


ugg australia


supreme clothing


canada goose outlet


canada goose jackets


longchamp handbags


hermes birkin


michael kors uk


uggs


ugg boots


the north face


toms shoes


moncler uk


yeezy boost


ugg sandals


polo outlet


coach outlet store


superdry


ugg outlet


nike outlet


nike outlet


burberry


pandora jewelry


polo ralph lauren outlet


air jordan shoes


michael kors outlet


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


moncler


kate spade outlet


louis vuitton outlet


canada goose outlet


michael kors canada


burberry outlet


ugg outlet store


yeezy 350 boost


pandora uk


canada goose jackets


ralph lauren outlet


canada goose outlet


red bottom shoes


kate spade bags


ray ban sunglasses


ugg slippers


cheap jordans


adidas shoes


mbt shoes


mbt shoes


adidas superstar


longchamp outlet


canada goose jackets


canada goose sale


canada goose


adidas superstar


nike shoes for men


christian louboutin


doudoune moncler


adidas nmd


coach outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


2017.10.16yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 14 ตุลาคม 2560 09:23 น.
IP : 69.167.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 8

jimmy choo shoes


Nike Air Jordan Enfants


jimmy choo australia


clearance


ray ban sunglasses sale


pandora jewelry


Wholesale Outlet Sale


Nike Air Max


Air Max Enfants


jimmy choo uk


burberry factory outlet


ugg boots


burberry outlet


payless shoes online


nike jordan shoes


school bags on sale


michael kors bags online


skechers shoes


michael kors outlet


kate spade outlet


burberry outlet


michael kors


Wave Prophecy 2 Shoes


Louis Vuitton handbags


Wedding Rings- Official


birkenstock sandals


cheap ray bans


rolex watch


timberland outlet


Brighton Jewelry - Official


kate spade outlet online


Nike Free Run


prada outlet online


Lunette Oakley


puma shoes


Nike Air Jordan Enfants


louis vuitton outlet


Nike Air Max 2017


coach outlet


Nike Air Max Enfant


tory burch


yeezy shoes


prada outlet sale


kate spade outlet sale


coach outlet


coach outlet store


Jewelry Armoire - Official


michael kors factory outlet


michael kors bags


hermes outlet


rayban sunglasses


China wholesale


Brighton Jewelry - Official


pandora bracelets charms


mode damenschuhe


qiqi fashion


pandora australia


louis vuitton outlet


pandora jewelry uk


Nike Free Run


oakley outlet


black friday


kate spade outlet online


nike outlet online


Nike Air Max Enfant


Nike Air Max 1


tory burch


burberry outlet sale


puma sneakers


chaussure pas cher


armani outlet


prada outlet online


Nike Air Force 1 Homme


Nike Air Max Femme


skechers shoes


pandora charms australia


michael kors handbags


nike running


under armour


Air Max 90


Ray Ban sunglasses


canada goose outlet


coach outlet


pandora australia


yeezy boots 350


Air Jordan 11 Femme


Jordan Fusion Femme


Adidas Outlet


kate spade outlet store


coach outlet online


Family Name Research


gucci watches


coach outlet online sale


The Retail Compliance Association


versace outlet


coach outlet online


Wholesale womens autumn winter clothing


ray ban polarized


kate spade outlet


Green Cleaned


ray ban australia


michael kors bags


burberry sale


pandoracharms


kate spade outlet


nike outlet


nike outlet


handbags online sale


pandora australia


Nike Air Max 90


michael kors outlet


nike factory outlet


kate spade outlet bags


backlink


Premier Jewelry - Official


breitling watches


black friday michael kors


chrome store


ray-ban sunglasses


Chaussures pour Femme


Nike Air Max Chase


kate spade outlet online


shop mlb


michael kors outlet online


rayban prescription glasses


ray ban australia


boulder shoes sew repair


lzm2.3
ชื่อ : lzmvv   E-mail : lizhiminvv@outlook.com    วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2561 15:41 น.
IP : 66.249.80.16, 69.167.31.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by whatdalove@www.ronaldocoffee.com
GOOD MORNING GOOD COFFEE
Engine by MAKEWEBEASY