ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
  บทความน่ารู้
ปริมาณเปรียบเทียบสารอาหาร
[2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 60449 คน
     ตาราง   แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

                  อาหาร

               (100 กรัม )

ค่าพลังงาน

(กิโลแคลอรี)

โปรตีน

( กรัม )

ไขมัน

( กรัม )

คาร์โบไฮเดรต

( กรัม )

เส้นใย

( กรัม )

     ประเภทแป้ง

     ก๋วยเตี๋ยว ( สุก )

     ข้าวเจ้าจากโรงสี ( สุก )

     ข้าวเหนียวขาว

     บะหมี่สำเร็จ ( แห้ง )

88

155

355

328

1.0

2.5

7.0

7.4

0

0.4

0.3

0.6

20.3

34.2

81.1

84.3

-

0.1

0

0.6

ประเภทเมล็ดผลิตภัณฑ์

      ถั่วลิสง ( ต้ม )

      ถั่วเหลืองแห้ง ( สุก )

      มะพร้าว ( น้ำกะทิ )

      วุ้นเส้น  ( ต้ม )

      316

      130

      259

        79

      14.4

      11.0

        4.6

           0

        26.3

          5.7

        28.2

          0.1

        11.4

        10.8

          1.7

        19.3

         1.3

         1.6

            0

            -

   ประเภทผัก

     ตำลึง ( ใบ )

     ผักคะน้า ( ใบและก้าน )

     มะละกอดิบ

     ผักบุ้งไทย ( ต้นแดง )

     มะเขือเทศ ( สุก )

     แครอท ( ต้มสุก )

28

35

26

30

20

56

4.1

3.0

1.0

3.2

1.2

0.8

0.4

0.4

0.1

0.9

0.3

0.5

4.2

6.8

6.2

2.2

4.2

12.8

1.0

1.2

0.9

1.3

0.7

0.8

      ประเภทผลไม้

           กล้วยน้ำว้า ( สุก )

           แตงโม ( เนื้อแดง )

           ฝรั่ง

          มะละกอ ( สุก )

          มะม่วง ( สุก )

          ส้มเขียวหวาน

          สับปะรด

100

21

51

45

62

44

47

1.2

0.6

0.9

0.5

0.6

0.6

0.7

0.3

0.2

0.1

0.1

0.3

0.2

0.3

26.1

4.9

11.6

11.8

15.9

9.9

11.6

0.6

0.2

6.0

0.5

0.5

0.2

0.5

ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

(100 กรัม )

ค่าพลังงาน

(กิโลแคลอรี)

โปรตีน

( กรัม )

ไขมัน

( กรัม )

คาร์โบไฮเดรต

( กรัม )

เส้นใย

( กรัม )

ประเภทเนื้อสัตว์และไข่

     เนื้อไก่

     เนื้อหมู ( ไม่มีมัน )

     ปลาทู

     ไข่ไก่

     ไข่เป็ด ไข่เค็ม ( สุก )

302

376

93

163

212

18.0

14.1

21.5

12.9

14.4

25.0

35.0

0.6

11.5

15.1

0

0

0.6

0.8

3.6

0

0

0

0

0

ประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม

     นมถั่วเหลือง ( ไม่หวาน )

     นมวัว

     ไอศกรีม ( ธรรมดา )

37

62

140

2.8

3.4

4.0

1.5

3.2

3.5

3.6

4.9

23.8

0.1

0

0

 ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

( 100 กรัม )

        แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม )

                                วิตามิน

 

แคลเซียม

 

ฟอสฟอรัส

 

เหล็ก

A

( IU )

B1

(มิลลิกรัม)

B2

(มิลลิกรัม)

C

(มิลลิกรัม)

ประเภทแป้ง

   ก๋วยเตี๋ยว

   ข้าวจากโรงสี(สุก)

   ข้าวเหนียวขาว

   บะหมี่สำเร็จ (แห้ง)

7

5

12

17

7

36

46

41

0.6

0.6

1.3

2.1

-

0

0

0

0

0.02

0.06

0.16

0

0.01

0.03

0.19

0

0

0

0

ประเภทเมล็ดผลิตภัณฑ์

  ถั่วลิสง (ต้ม)

  ถั่วเหลืองแห้ง (สุก)

  มะพร้าว (น้ำกะทิ)

  วุ้นเส้น (ต้ม)

45

73

11

12

178

179

132

4

1.5

2.7

1.4

0.8

25

30

0

-

0.56

0.21

0.05

0

0.12

0.09

0.02

0

5

0

1

0

ประเภทผัก

ตำลึง (ใบ)

ผักคะน้า(ใบและก้าน)

มะละกอดิบ

ผักบุ้งไทย(ต้นแดง)

มะเขือเทศ(สุก)

 แครอท (ต้มสุก)

126

230

38

30

7

70

30

56

20

45

30

2.5

4.6

2.0

0.3

1.2

0.6

2.51

18.075

-

25

-

842

9.455

0.17

0.10

0.02

0.08

0.06

0.03

0.13

0.13

0.13

0.09

0.04

0.03

48

93

40

-

23

6

ตาราง แสดงค่าพลังงานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม

 

อาหาร

( 100 กรัม )

แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม )

วิตามิน

แคลเซียม

ฟอสฟอรัส

เหล็ก

A

( IU )

B1

(มิลลิกรัม)

B2

(มิลลิกรัม)

C

(มิลลิกรัม)

   ประเภทผลไม้

      กล้วยน้ำว้า(สุก)

      แตงโม (เนื้อแดง)

     ฝรั่ง

      มะละกอ (สุก)

      มะม่วง (สุก)

      ส้มเขียวหวาน

      สับปะรด

12

8

13

24

10

31

17

32

10

25

22

15

18

12

0.8

0.2

0.5

0.7

0.3

0.8

0.5

375

233

89

1,183

3,133

4,000

58

0.03

0.03

0.06

0.03

0.06

0.04

0.06

0.04

0.03

0.13

0.05

0.05

0.05

0.03

14

6

160

73

3

18

22

ประเภทเนื้อสัตว์และไข่

    เนื้อไก่

    เนื้อหมู (ไม่มีมัน)

    ปลาทู

    ไข่ไก่

    ไข่เป็ด ไข่เค็ม (สุก)

14

8

42

61

95

200

151

207

222

207

1.5

2.1

1.5

3.2

3.3

809

-

-

1,950

2,050

0.08

0.69

0.14

0.10

0.18

0.16

0.16

0.18

0.40

0.32

-

-

0

0

0

ประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม

นมถั่วเหลือง(ไม่หวาน)

 นมวัว

 ไอศกรีม (ธรรมดา)

18

118

120

36

99

110

1.2

0.1

0.1

50

141

75

0.05

0.04

0.05

0.02

0.16

0.20

0

1

0

ที่มา   สาธารณสุข , กระทรวง , กรมอนามัย . กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม ( กรุงเทพฯ, 2530 )

หมายเหตุ   เครื่องหมาย 0 ในตารางหมายถึง ปริมาณมีอยู่เพียงเล็กน้อย , - ในตารางหมายถึง ยังไม่มีการายงานหรือเป็นตัวเลขที่น่าสงสัย, IU คือ International  Unit,IU = mg

                             จากข้อมูลในตารางนักเรียนจะเห็นได้ว่า  ในปริมาณเท่ากัน  อาหารแต่ละชนิดจะให้ค่าพลังงานและสารอาหารเป็นปริมาณต่างกัน  กล่าวคือ  อาหารประเภทแป้งและเมล็ดบางชนิดให้ค่าพลังงานมากกว่าอาหารประเภทอื่น ๆ  ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์และประเภทเมล็ดบางชนิดให้โปรตีนมากกว่าประเภทอื่น  สำหรับอาหารประเภทผักและผลไม้ให้ค่าพลังงานน้อยที่สุด

                               นอกจากนี้ในอาหารแต่ละชนิดเรายังพบว่า  ไม่มีอาหารใดที่จะให้คุณค่าทางอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ร่างกายต้องการ  ดังนั้นในการกินอาหารควรเลือกกินอาหารหลาย ๆ อย่างสลับกันไป  เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ถ้าหากว่าเรากินอาหารเพียงน้อยชนิดอยู่เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารบางอย่างได้

                              ตามหลักโภชนาการ  อาหารที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพในแต่ละวันควรจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 50  โปรตีนร้อยละ 20  ไขมันร้อยละ 20  ผักและผลไม้ร้อยละ 10 จึงจะถือว่า  กินอาหารได้อย่างถูกสัดส่วน

ความสำคัญและแหล่งอาหารที่ให้แร่ธาตุบางชนิดที่ร่างกายต้องการ
วิตามิน
แหล่งอาหาร
ประโยชน์
อาการเมื่อขาดวิตามิน
A
ตับ ไข่แดง ผัก และผลไม้
บำรุงสายตา รักษาสุขภาพของผิวหนัง
ไม่สามารถมองเห็นได้ในที่สลัว นัยต์ตาแห้ง หรือตาอักเสบ
มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตาขาว
และตาดำ ผิวหนังแห้ง
D
นม ไข่ ตับ น้ำมันตับปลา
ช่วยให้ร่างการดูดแคลเซียมและฟอสฟอรัส
เพื่อให้สร้างกระดูก
เป็นโรคกระดูกอ่อน
E
ผักสีเขียวและไขมันจากพืช เช่น ข้าวโพด
เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ไม่เป็นหมัน
เป็นหมัน อาจทำให้แห้งได้
ทำให้เกิดโรคโลหิตจางในเด็ก
K
ผักและตับ
ช่วยให้เลือดเป็นลิ่มเร็ว
เลือดเป็นลิ่มช้า
B1
ข้าวซ้อมมือ ตับ ถั่ว ไข่ มันเทศ
บำรุงระบบประสาทและ
การทำงานของหัวใจ
เป็นโรคเหน็บชา เบื่ออาหาร
ไม่มีแรง
B2
ไข นม เนื้อ ปลา ถั่ว
ช่วยให้การเจริญเติบโตเป็นไปโดยปกติ
โรคปากนกกระจอก ผิวหนังแห้งและแตก
ลิ้นอักเสบ
B6
ตับ นม ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เนื้อ
ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร
และบำรุงผิวหนัง
มีอาการบวม คันตามผิวหนัง
ปวดตามมือตามเท้า ประสาทเสื่อม
B12
ตับ ไข่ เนื้อปลา
จำเป็นสำหรับสร้างเม็ดเลือดแดงและ
ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็ก
โลหิตจาง เจ็บลิ้น เจ็บปาก
เส้นประสาทไขสันหลังเสื่อมสภาพ
C
ผลไม้จำพวกส้ม มะละกอ มะเขือเทศ
รักษาสุขภาพฟันและเหงือก ทำให้หลอดเลือดแข็งแรง
และร่างการมีภูมิคุ้มกันโรค
เลือดออกตามไรฟัน เส้นเลือดเปราะ
เป็นหวัดได้ง่าย

 

ตารางแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารบางอย่างที่คนไทยวัยต่างๆต้องการในหนึ่งวัน
แร่ธาตุ
ความสำคัญ
แหล่งอาหาร
แคลเซียม
เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของหัวใจ
ระบบสาทและกล้ามเนื้อ เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือด
นม เนื้อ ไข่ และพืชต่างๆ
ปลาที่กินได้ทั้งกระดูก
ฟอสฟอรัส
ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน การดูดซึมของคาร์โบไฮเดรต
การสร้างเซลล์สมองและประสาท
นม เนื้อ ไข่พืชต่างๆ
เหล็ก
เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดและเฮโมโกลบิน
ตับ เนื้อวัว ผักสีเขียว ไข่แดง
ไอโอดีน
ช่วยในการเจริญเติบโตและรักษาโรคคอพอก
อาหารทะเล และเกลือสมุทร
โซเดียม
รักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่
เกลือ
แมกนีเซียม
ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาท
เนื้อวัว นม
กำมะถัน
จำเป็นสำหรับการสร้างโปรตีนในร่างกาย
ไข่ เนื้อสัตว์ นม


 

ตารางแสดงส่วนประกอบของอาหารและค่าพลังงานอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม
ประเภท
อายุ(ปี)
น้ำหนัก(กก)
พลังงาน(Kcal)
โปรตีน(g)
แคลเซียม
เหล็ก
A
B1
B2
C
เด็ก
7-9
20
1900
24
50
4
1.4
0.8
1.0
20
10-12
25
2300
32
60
8
1.9
0.9
1.3
30
เด็กชาย
13-15
36
2800
40
70
11
2.4
1.1
1.5
30
16-19
50
3300
45
60
11
2.4
1.1
1.5
30
เด็กหญิง
13-15
38
2355
38
60
16
2.4
0.9
1.3
30
16-19
46
2200
37
50
16
2.5
0.9
1.2
30
ชาย
20-29
54
2550
54
50
6
2.5
1.0
1.4
30
30-39
2450
54
50
6
2.5
1.0
1.4
30
40-49
2350
54
50
6
2.5
0.9
1.3
30
50-59
2200
54
50
6
2.5
0.8
1.1
30
60-69
2000
54
50
6
2.5
0.8
1.1
30
70+
1750
54
50
6
2.5
0.7
1.0
30
หญิง
20-29
47
1800
47
40
16
2.5
0.7
1.0
30
30-39
1700
47
40
16
2.5
0.7
0.9
30
40-49
1650
47
40
16
2.5
0.7
0.9
30
50-59
1550
47
40
6
2.5
0.6
0.8
30
60-69
1450
47
40
6
2.5
0.6
0.8
30
70+
1250
47
40
6
2.5
0.6
0.7
30
หญิงมีครรภ์
+200
+20
100
26
2.5
0.8
1.1
50
หญิงให้นมบุตร
+1000
+40
120
26
4.0
1.1
1.5
50
IUคือ International Unit 1 IU=0.3/100 mg
*สาธารณสุข,กระทรวง,กรมอนามัย,กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยส่วนที่กินได้ 100 กรัม
**หมายถึงมีเพียงเล็กน้อย
- หมายถึงไม่มีการรายงานหรือเป็นตัวเลขที่น่าสงสัย

อาหาร
ค่าพลังงาน
โปรตีน(g)
ไขมัน(g)
คาร์โบไฮเดรต(g)
เส้นใย(g)
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
A(IU)
B1(mg)
B2(mg)
C(mg)
ประเภทแป้ง
ก๋วยเตี๋ยวสุก
88
1
0
20.3
-
7
7
0.6
-
**
**
0
ข้าวเจ้า,โรงสี,สุก
155
2.5
0.4
34.2
0.1
5
36
0.6
0
0.02
0.01
0
ข้าวเหนียวขาว
355
7
0.3
81.1
0
12
46
1.3
0
0.06
0.03
0
ประเภทเมล็ด
และผลิตภัณฑ์
ถั่วลิสง(ต้ม)
316
14.4
26.3
11.4
1.3
45
178
1.5
25
0.56
0.12
5
ถั่วเหลือง
130
11
5.7
10.8
1.6
73
179
2.7
30
0.21
0.09
0
มะพร้าว
(น้ำกระทิ)
259
4.6
28.2
1.7
0
11
132
1.4
0
0.05
0.02
1
ประเภทผัก
ตำลึง
28
4.1
0.4
4.2
1
126
30
4.6
18075
0.17
0.13
48
ผักคะน้า
35
3
0.4
6.8
1.2
230
56
2
-
0.1
0.13
93
มะละกอดิบ
26
1
0.1
6.2
0.9
38
20
0.3
25
0.02
0.03
40
ผักบุ้งไทย
(ต้นแดง)
30
3.2
0.9
2.2
1.3
30
45
1.2
-
0.08
0.09
-
มะเขือเทศ(สุก)
20
1.2
0.3
4.2
0.7
7
30
0.6
842
0.06
0.04
23
ประเภทผลไม้
กล้วยน้ำว้า(สุก)
100
1.2
0.3
26.1
0.6
12
32
0.8
375
0.03
0.04
14
แตงโม
21
0.6
0.2
4.9
0.2
8
10
0.2
233
0.03
0.03
6
ฝรั่ง
51
0.9
0.1
11.6
6.0
13
25
0.5
89
0.06
0.13
160
มะละกอ(สุก)
45
0.5
0.1
11.8
0.5
24
22
0.7
1183
0.03
0.05
73
มะม่วง(สุก)
62
0.6
0.3
15.9
0.5
10
15
0.3
3133
0.06
0.05
36
ส้มเขียวหวาน
44
0.6
0.2
9.9
0.2
31
18
0.8
4000
0.04
0.05
18
สับปะรด
47
0.7
0.3
11.6
0.5
17
12
0.5
58
0.06
0.03
22
ประเภทเนื้อสัตว์
เนื้อ ไก่
302
18
25
0
0
14
200
1.5
809
0.08
0.16
-
เนื้อหมูไม่มีมัน
376
14.1
35
0
0
8
151
2.1
-
0.69
0.16
-
ปลาทู
93
21.5
0.6
0.6
0
42
207
1.5
-
0.14
0.18
0
ไข่ไก่
163
12.9
11.5
0.8
0
61
222
3.2
1950
0.10
0.40
0
นมถั่วเหลือง
(ไม่หวาน)
37
2.8
1.5
3.6
0.1
18
36
1.2
50
0.05
0.02
0
นมวัว
62
3.4
3.2
4.9
0
118
99
0.1
141
0.04
0.16
1
กิจกรรม
พลังงานที่ใช้(Kcal)
พลังงานที่ใช้(Kcal)
ชาย
หญิง
นอนหลับ
1.05
0.97
นั่งพัก อ่านหนังสือ
1.26
1.16
นั่งเขียนหนังสือ
1.47
1.36
ขับรถ
2.42
2.23
เย็บผ้าโดยจักรเย็บผ้า
2.63
2.43
ล้างจาน ปัดฝุ่น
2.84
2.62
อาบน้ำแปลงฟัน
3.05
2.81
ล้างรถ
3.68
3.40
ถูพื้น เลื่อยไม้
3.89
3.59
ทำความสะอาดล้างหน้าต่าง
ตีปิงปอง
4.2
3.88
ว่ายน้ำ
4.73
4.37
เล่นเทนนิส
6.3
5.82
ขุดดิน ยกน้ำหนัก
7.35
6.79
เล่นบาส ฟุตบอล
7.88
7.28
ชกมวย ว่ายน้ำอย่างเร็ว
9.45
8.73
ปีนทางชัน ขรุขระ
10.5
9.70
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 บทความน่ารู้
- การใช้เส้นใยในการล้างพิษ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- คลอโรฟิลด์กับการดูดซึม [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- น้ำมะนาวร้อน ดื่มดีช่วยล้างพิษ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ผลของโสมต่อร่างกาย [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ทายนิสัย จากกาแฟ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ผมสวยด้วยกาแฟ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- ขมเป็นยา! ผลวิจัยชี้ กาแฟอาจช่วยให้อายุยืนยาวได้ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- มาเรียนรู้วิธีช่วยลดอาการติดกาแฟแบบง่าย ๆ กันดีกว่า [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- 6 โรคที่ตามมา หากต้องอยู่ในรถนาน ๆ [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
- กินอย่างไร ไม่ให้ขาดวิตามิน [2 ธันวาคม 2553 17:27 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอดค่ะ:h::h::h::r::r::hh::hh::^_^::R::R::R:
ชื่อ : โบว์    วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 09:53 น.
IP : 180.180.211.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู่ด้านโภชนาการ:-_-:
ชื่อ : โสม   E-mail : sooooom_1988@hotmail.com    วันที่ : 11 มกราคม 2556 10:20 น.
IP : 118.173.51.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ได้ความรู้มากเลยค่ะ:-_-::-_-:
ชื่อ : ปัทมวรรณ   E-mail : p.pattamawan@hotmail.com    วันที่ : 21 พฤษภาคม 2556 13:48 น.
IP : 180.183.60.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
ชื่อ : นัฐ แซ่หลี่    วันที่ : 22 มิถุนายน 2559 14:11 น.
IP : 171.97.111.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by whatdalove@www.ronaldocoffee.com
GOOD MORNING GOOD COFFEE
Engine by MAKEWEBEASY